Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

“TimEffect” Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης, Κωνσταντίνος Σταματίου, Δημήτρης Φραγκάκης

“TimEffect”
Η ισοπεδωτική δύναμη της “Επιρροής του Χρόνου” δημιουργεί μια αέναη εξελικτική κατάσταση της οποίας μεμονωμένες, ιδιαίτερες στιγμές προσδιορίζουν την ανθρώπινη ιστορία, καθορίζοντας τις εμπειρίες, την νοοτροπία, την ψυχολογία και εν τέλει το μέλλον του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Ο Χρόνος επηρεάζει τα πάντα ενώ ο άνθρωπος λειτουργεί ως μάρτυρας αυτών των επιδράσεων; είναι ο απόλυτος ρυθμιστής της ύπαρξης στο σύμπαν: παιδιά γεννιούνται και γερνούν, οι άνθρωποι συμπορεύονται για κοινό σκοπό και στη συνέχεια αποχωρίζονται, κωμοπόλεις μετατρέπονται σε πολυπολιτισμικές μεγαλουπόλεις που στη συνέχεια καταστρέφονται λεηλατούμενες από πολέμους καθορίζοντας την εξελικτική πορεία ολόκληρων χωρών ταυτόχρονα με την αλλεπάλληλη εναλλαγή των συνθηκών διαβίωσης ανάλογα με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση ανά την υφήλιο, ενώ οι φυσικές καταστροφές σαρώνουν την ανθρώπινη φυλή. Στον αντίποδα όλων αυτών, υπάρχουν τα θαύματα στα οποία οδηγούμαστε με βήματα γοργά, μικροί μπροστά στην σαρωτική επιρροή του χρόνου και την εξέλιξη της επιστημονικής προόδου.
Οι επιπτώσεις του χρόνου εντοπίζονται σε κάθε τομέα της ζωής.
Δημήτρης Φραγκάκης / Dimitris Fragakis
"Τρούλος" / "Cupola"
Digital print on archival paper, 2015

Ο Δημήτρης Φραγκάκης στα έργα του είτε πρόκειται για ζωγραφικά, είτε για σχέδια, είτε για ψηφιακές γλυπτικές εκτυπώσεις συλλέγει φαινομενικά τυχαίες στιγμές τις οποίες παρουσιάζει μέσα από ένα συμβολικό υπαινικτικό πρίσμα. Δανειζόμενος πολλές από τις απεικονίσεις του από εφημερίδες, ευτελές περιοδικό τύπο, ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και προσωπική του φωτογραφική συλλογή τείνει να ελαχιστοποιήσει την οπτική επίδραση της ρεαλιστικής εικόνας προς χάριν της αδιάκοπης ψευδαίσθησης του χρόνου και του χώρου. Εστιάζει σε μία φανταστική πανοπλία η οποία θα μπορούσε να αναχθεί σε προστατευτική ασπίδα ενάντια στη αδυσώπητη επίδραση του χρόνου, προσπαθώντας να εκφράσει το μαρτύριο του ανθρώπου να είναι θνητός σε έναν αθάνατο εξελισσόμενο κόσμο προάγοντας την δηκτική και τραγική οπτική της μελλοντικής πραγματικότητας ως μια επισφαλή περιοχή.
"Elliniko" 2007-2013Alexandros Lambrovassilis

Ο Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης με το εν εξελίξει έργο του ¨Ελληνικόν¨, το οποίο ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα έξι ετών, καταγράφει την εξελικτική πορεία της κατάρρευσης του πρότερου Διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας και την επιβλητική επιρροή του χρόνου όπως έχει αποτυπωθεί σε μία άλλοτε πολυσύχναστη περιοχή. Κατά την επίμονη έρευνά του, ο καλλιτέχνης ακολουθεί το νήμα της συλλoγικής μνήμης, και αποκαλύπτει άλλοτε λαμπρές στιγμές φωτογραφίζοντας τα απομεινάρια της ανθρώπινης δραστηριότητας σε μια περιοχή που συνδέει τα σύμβολα μιας χρονικής περιόδου που έχει φθάσει στο τέλος της. Αυτό το έργο στοχεύει στην αφύπνιση για την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της διατήρησης επανεισαγωγής στο χρόνο του ιστορικού νήματος και της συλλογικής μνήμης ενός άλλοτε οικείου χώρου στην διαδικασία μετάλλαξης για νέα χρήση.

Ο Κωνσταντίνος Σταματίου με το τρισδιάστατο έργο του σχολιάζει το πολλαπλό φάσμα των επιρροών του χρόνου. Μία εξ αυτών είναι ο αντίκτυπος της οικονομικής αστάθειας στο χρηματιστηριακό περιβάλλον ενισχύοντας το γνωμικό ότι ο φόβος και η ανασφάλεια προκαλούνται από τα εκλαμβανόμενα στοιχεία των παγκόσμιων γεγονότων. Εμπνεόμενος από ένα γράφημα στην εφημερίδα “The New York Times” όπου απεικονίζεται η δυσαναλογία μισθών/ εσόδων/ κερδών πολυεθνικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, συνθέτει τα έργα του χρησιμοποιώντας ένα πλήθος χρωμάτων, σχημάτων και υλικών τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα και θραύσματα από την βίαιη διαμαρτυρία του 2009, στην Αθήνα. Ο βασικός του στόχος ήταν να αντιπαραβάλλει τη σημασία της πολυδιάστατης οικονομικής επιρροής στο χρόνο προκειμένου να καθορίσει μία πιo επιδέξια διανοητική κατάσταση και να προχωρήσει.

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης, Κωνσταντίνος Σταματίου, Δημήτρης Φραγκάκης

Εγκαίνια: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, 20:00μ.μ.

Ώρες Λειτουργίας:
Τρίτη - Παρασκευή: 11:00π.μ. - 14:30μ.μ. & 17:30μ.μ. - 20:00μ.μ.
Σάββατο: 11:30π.μ. - 14:30μ.μ.

Διοργανωτές: Depo Darm Contemporary Art Space

“TimEffect”
The leveling force of “Time Effecting” creates a never ending evolving situation, out of which the special moments that are isolated, define the human history, specifying the experiences, the mentality, the psychology and finally the future of each and every one of us. Time is affecting everything and we act as witnesses who notice its effects; it is the ultimate regulator of all life in universe: children are born and getting older, groups of people are united for a common purpose and then partitioned, small places turn into large cities and then destroyed, wars define countries and natural disasters ravage human race, economical situations are changing living standards, scientific developments lead to miracles. The effects of time identify any area of life.

Dimitris Fragakis in his paintings, drawings and digital sculpture prints, collects a few seemingly random moments and presents them through a symbolic connotation. Borrowing much of his produced imagery from newspapers & rubbish magazines, internet spams and personal photography collections, he tends to minimize the visual impact of realist imagery in favor of abiding illusion of time and space. He approaches the indissoluble living situations, taking people into a new state of spirituality. Focusing in an imaginary body armor that could be designated as a protective shield against the ceaseless force of time, attempting to express the man’s anguish of being mortal in an immortal developing world and promoting the caustic and tragic side of the future reality as an unsafe area.

Alexandros Lambrovassilis with his ongoing project of “Ellinikon” that was completed in a six years period, documents the progressive collapse of the former International Airport of Athens and the compelling effects of time, as imprinted in the actual state of the aforetime busy area. In his persistent exploration, the artist is following the thread of collective memory and he is reliving glorious moments by photographing the remains of human activity in the district that compose the symbols of an era that has come to an end. This work aims to raise awareness for the necessity and the importance to preserve and reintroduce through time the historic thread and collective memory of a previously familiar place, in the process of transformation for the new use.

Konstantinos Stamatiou by his work in three dimensions comments on the multiple range of time effects. One of these is the financial impact of the volatility results in the stock markets’ environment, supporting the motto that fears and anxiety are provoked by the data received from world events. Given impetus by a graph printed in The New York Times illustrating imbalances in salaries/earnings/profits of multinational corporations during the financial crisis, he starts to create his art pieces using a wide variety of colors, shapes and materials which encompass even broken glass from the violent demonstrations of 2009 in Athens. His main objective was to collate the significance and multidimensionality of the financial effects in time, in order to define a more skilful mental state in which to proceed.

Artists: Lamprovasilis Alexandros, Stamatiou Konstantinos, Fragakis DimitrisOpenings: Wednesday 21 October, 2015
Duration: 21/10/2015 - 25/11/2015

Time schedule:
Tuesday – Friday: 11:00a.m.- 14:30p.m. & 17:30p.m.- 20:00p.m
Saturday: 11:30a.m. - 14:30p.m.


POLYZOIDIS GEORGE
Contemporary Art Space
54-56 Iroon Skopeftiriou Str.
16121, Athens, Greece
T.: +30 2107601177
polyzoidis@depodarm.com
www.depodarm.com

https://www.facebook.com/events/165905573756115/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου